Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kriz sonrası Euro bölgesinde çevre ülkelerinin uyguladığı kemer sıkma politikalarının yarattığı tehlike: Mali tuzak

Show simple item record

dc.contributor.author Karaman, Fatih
dc.date.accessioned 2021-03-08T06:53:59Z
dc.date.available 2021-03-08T06:53:59Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2788
dc.description.abstract Bu tezin amacı, 2010 yılı sonrası euro bölgesinde uygulanan kemer sıkma politikalarını değerlendirmek ve euro bölgesinde çevre ülkeler için mali tuzak riskini ortaya koymaktır. 2008 yılında ortaya çıkan küresel finansal kriz sonrasında birçok ülke krizin etkilerini hafifletmek ve daha da derinleşmesini engellemek için kurtarma ve harcama artışı/vergi indirimini içeren canlandırma paketleri uygulamıştır. Fakat 2010 yılına gelindiğinde bu paketlerin uygulanması birçok ülkenin bütçe açığı/GSYİH ve borç/GSYİH gibi kamu kesimi dengelerinin kötüleşmesine yol açmıştır. Bu tarihten itibaren, euro bölgesinde bu durumu ortadan kaldırmak ve GSYİH'da iyileşme sağlamak için canlandırma paketlerinin yerini kemer sıkma politikaları almıştır. Bu bağlamda tez'de küresel finans krizinin ve euro borç krizinin tarihsel süreci, krizlere sebep olan faktörler ve yapısal sorunlar mercek altına alınmıştır. Daha sonra, kemer sıkma politikalarının gerekçeleri genişletici mali daralma hipotezine dayandırılarak hipotezin temelleri ve başarılı olduğu dönemler incelenmiştir. En son olarak kemer sıkma politikalarının euro bölgesi çevre ülkelerinde ekonomik ve sosyal sonuçları değerlendirilmiştir. Böylelikle tez, euro borç krizi sonrası kemer sıkma politika uygulamalarının, kriz çözüm stratejisi çerçevesinde yanlış bir teşhis olduğunu ve kemer sıkma politika uygulamaları sonrası çevre ülkelerin kendi kendini besleyen bir süreçte mali tuzağa düştüğünü vurgulamaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject 2008 Küresel Finans Krizi, Euro Borç Krizi, Genişletici Mali Daralma Hipotezi, Kemer Sıkma Politikaları, Mali Tuzak. en_US
dc.title Kriz sonrası Euro bölgesinde çevre ülkelerinin uyguladığı kemer sıkma politikalarının yarattığı tehlike: Mali tuzak en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Maliye en_US
dc.contributor.consultantID Zeliha Göker en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account