Akdeniz Üniversitesi DSpace

Veli ziyaretleri hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin beklenti, görüş ve önerileri: Bir durum çalışması

Show simple item record

dc.contributor.author Şahin, Erkan
dc.date.accessioned 2021-02-17T09:41:02Z
dc.date.available 2021-02-17T09:41:02Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2730
dc.description.abstract Bu araştırmanın amacı, veli ziyaretleri konusunda yöneticilerin, öğretmenlerin, öğrencilerin ve velilerin beklenti, görüş ve önerilerini belirlemektir. Araştırma, bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışma olmuştur. Bu duruma uygun olarak çalışma Boztepe İlkokulu'nda gerçekleştirilmiştir. Araştırmanın evrenini, Antalya'nın Aksu ilçesinde bulunan Boztepe İlkokulu'ndaki görevli 2 okul yöneticisi, 4 sınıf öğretmeni ile bu okulda eğitim gören 78 öğrenci ve bu öğrencilerin velileri oluşturmuştur. Araştırmanın çalışma grubunu bu ölçüte uyan ve gönüllülük esasına dayanan 2 okul yöneticisi, 4 sınıf öğretmeni, 12 öğrenci ve 12 veli oluşturmuştur. Bu çalışmada veri toplama yöntemi olarak bireysel görüşme ve doküman analizi kullanılmıştır. Veri toplama araçları olarak, açık uçlu sorulara dayanan yarı yapılandırılmış bireysel görüşme formları ve doküman analizi için öğrencilerin veli ziyaretine ilişkin çizimleri kullanılmıştır. Araştırmada yöneticiler veli ziyaretlerini, veli ile okul arasındaki sorunlarının çözümüne katkı sağlaması, velilere kendini değerli hissettirmesi, öğrenci öğretmen ilişkisini yakınlaştırması nedenlerinden ötürü gerekli bulmaktadır. Öğretmen görüşlerine göre veli ziyaretleri, öğretmene öğrencisinin yaşadığı yer hakkında bilgi vermesi, öğretmen ile öğrenci, veliyi birbirine yakınlaştırması, öğrenciyi daha iyi tanımaya imkân sağlaması, aradaki ilişkiyi daha iyi hale getirmesi gibi nedenlerden ötürü gereklidir. Öğrenci görüşlerine göre, sessiz ve sakin görüşme ortamının sağlanması, öğrencinin kişisel konularda kendini daha rahat ifade edebilmesi, öğretmeniyle bireysel zaman geçirmesi öğrenciler tarafından en çok belirtilen, veli ziyaretini tercih nedenleri olmuştur. Veli görüşlerine göre veli ziyaretlerinin, veli ile öğretmen arasındaki iletişimi arttırma, veliye ve öğrenciye olumlu katkılar sağlama, veliye öğrencinin akademik başarısı hakkında bilgi sunma, öğrencinin akademik başarısını arttırma gibi faydaları vardır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Veli ziyaretleri hakkında yönetici, öğretmen, öğrenci ve velilerin beklenti, görüş ve önerileri: Bir durum çalışması en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İlköğretim en_US
dc.contributor.consultantID İlkay Ercan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account