Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effects of CEFR-Based ESP speaking and listening activities on the success of students in faculties of tourism

Show simple item record

dc.contributor.author Büyükkalay, Nurgül
dc.date.accessioned 2021-02-10T13:35:21Z
dc.date.available 2021-02-10T13:35:21Z
dc.date.issued 2016
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2726
dc.description.abstract Bu çalışma, Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı temelli özel amaçlı İngilizce konuşma ve dinleme becerilerine yönelik önerilen etkinlikler kullanarak Turizm ve Otelcilik öğrencilerinin başarılarını artırmayı amaçlamıştır. Bu çalışma, Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi, Turizm ve Otelcilik Bölümü öğrencileri ile yürütülmüştür. Öğrenciler deney ve kontrol grubu olarak rastgele atanmıştır ve her grupta 9 erkek ve 5 bayan olmak üzere toplamda 14 öğrenci yer almıştır. Bu çalışmayı gerçekleştirebilmek için nicel araştırma yöntemi kullanılmıştır. Bu deneysel çalışmada, ön-test ve son-test kontrol gruplu çalışma deseni kullanılmıştır. Ayrıca, öğrencilerin dil yeterlik seviyelerini görmek ve tüm süreci daha öğrenen merkezli yapmak için öğrencilere çalışmanın hem başında hem de sonunda kendini değerlendirme listesi verilmiştir. Kendini değerlendirme listesi ile toplanan veriler yüzdelerle ifade edilmiştir. 12 haftalık uygulama sürecinde, deney grubuna Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı temelli B1 seviyesinde Turizm İngilizcesi konuşma ve dinleme becerilerine yönelik önerilen etkinlikler uygulanırken, kontrol grubu mevcut ders kitabını kullanarak geleneksel öğretim yöntemi ile öğrenim görmüştür. Çalışmada, önerilen etkinliklerin etkisini görebilmek için her iki gruba da çalışmanın başında dinleme ve konuşma testlerini içeren ön-test ve çalışmanın sonunda dinleme ve konuşma testlerini içeren son-test uygulanmıştır. Ön-test ve son-testlerden elde edilen veri t-test ile analiz edilmiştir. Bu çalışmada, deney grubunun kontrol grubuna göre dinleme ve konuşma becerilerindeki başarısında artışın gözle görülür derecede fazla olduğu gözlemlenmiştir. Ortaya çıkan bu sonuçlar göz önüne alındığında Turizm Fakültesi İngilizce derslerinde Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı temelli özel amaçlı İngilizce konuşma ve dinleme becerilerine yönelik etkinlikler kullanmanın öğrencilerin bu becerilerdeki başarı seviyelerini artırdığı ortaya konulabilir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The effects of CEFR-Based ESP speaking and listening activities on the success of students in faculties of tourism en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department English Language Teaching en_US
dc.contributor.consultantID F. Özlem Saka en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account