Akdeniz Üniversitesi DSpace

Düzlem kafes sistemlerinin optimum şekil tasarımı

Show simple item record

dc.contributor.author Birinci, Fahri
dc.date.accessioned 2020-06-30T07:04:53Z
dc.date.available 2020-06-30T07:04:53Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/271
dc.description.abstract Bu çalışmada, düzlem kafes sistemlerin optimum -şekillendirilmesini yapan bir yöntem geliştirilmiştir. Optimum şekillendirme problemi için, çubuk kesit alanları, düğüm noktası deplasmanları ve düğüm noktası koordinatları boyutlandırma değişkeni olarak alınmıştır. Problemin formülasyonunda matris-deplasman yöntemi kullanılmıştır. Sistem minimum ağırlığının amaç fonksiyonu olarak alındığı optimum şekil tasarımı probleminde, rij itlik, ge rilme, burkulma ve deplasman sınırlayıcıları gözönüne alınmaktadır. Bu lineer olmayan programlama probleminin çözümünde yapısal optimizasyonda geniş uygulama alanı bu lan yaklaşık programlama kullanılmaktadır. Lineer prog ramlama problemine dönüştürülen boyutlandırma probleminin çözümünde şimpleks yöntemi kulanılabilir. Değişim sınırlarının da belirlenerek, lineerleş- t iri lmiş tasarım problemine eklenmesinden sonra, elde edilen lineer programlama problemi şimpleks yönteminin iki- faz türü ile çözülür:' Bu lineerleştirme ve simpleksi uygulama işlemine amaç fonksiyonunun ardışık iki adımdaki değeri aynı kalıncaya kadar devam edilir. Geliştirilen optimum düzlem kafes sistem şekil tasarımının özelliklerinden biri, her adımda en fazla bir defa sistem analizine baş vurmasıdır. Diğer bir özelliği ise optimum çözüme varmak için gerekli adım sayısının fazla olmamasıdır. Böylece daha ekonomik tasarımlar elde edilmiştir en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Düzlem kafes sistemlerinin optimum şekil tasarımı en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İnşaat Mühendisliği en_US
dc.contributor.consultantID Ömer Demir en_US
dc.contributor.institute Fen Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account