Akdeniz Üniversitesi DSpace

Çağdaş sanatta aktivizm bağlamında Shirin Neshat’ın yapıtları

Show simple item record

dc.contributor.author Azar, Rahileh Rokhsari
dc.date.accessioned 2021-02-03T14:55:06Z
dc.date.available 2021-02-03T14:55:06Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2704
dc.description.abstract "Çağdaş Sanatta Aktivizm Bağlamında Shirin Neshat'ın Yapıtları" başlıklı tez çalışmasında: Birinci bölümde, 20. Yüzyıldan önce ve sonrasında Sanatta eylemci yaklaşımları, Çağdaş Sanatta Pop Art, Performans, Feminizm, Situationist International ve Grafitti gibi akımların, Aktivist sanatta kendilerine açtığı alan aralıkları araştırılmış ve detayları ile verilmiştir. İkinci bölümde, 1980 sonrasında meydana gelen Aktivist Sanat etkinlikleri ve Shirin Neshat'ın çalışmaları incelenmiş, sanatta aktivist duruşların, sanatçının birey olarak yaşadığı ortam ve çağından etkilenmesi araştırılıp sunulmuştur. Değişen dünya düzeninde meydana gelen her olaydaki yansımalarının, sanatta nasıl tepkiselliğe dönüştüğü anlatılmaya çalışılmıştır. Meydana gelen savaşlar, ekonomik ilişkiler, değişim ve dönüşümler sonrasında küreselleşme durumun ilerlemesinde ülkelerin sınırlarının açılması, ticaret ve turizmin ilerlemesiyle Avrupa ve Amerika sanatçıların çemberinin dışında olan sanatçılar sanat dünyasında yerlerini tepkisel olarak kurmaya, sorgulatmaya ve evrensel olarak yansıtmışlardır. Bu çalışmanın son bölümünde, Rahileh Rokhsari Azar'in özgün resimsel ifadelerinde dinsel ayrimciliğa sergilenen karşı duruşu, Mevlana, semah ritüeline ait semazen imgesini ve son zamanlarda ülkelerin sınırlarını aşıp evrenselleşen barışçıl duruşu ortaya konulmuş, Rumi'nin anlatılarından yola çıkılarak, birlik beraberlik ve hoşgörü mesajı batı ve doğu arasında gerginlikleri ve bu iki kültür arasında köprü olarak sunulmuştur. Ayrıca tez kapsamında yapılan uygulama çalışmaların oluşum aşamaları ve analizleri yapılmış ve Mevlana'nın kendi çağından günümüze barışçı evrensel düşüncelerinin nasıl bir aktivist rol oynadığı ifade edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Aktivizm, Artivizm, Çağdaş Sanat, Shirin Neshat, Mevlana, Rumi en_US
dc.title Çağdaş sanatta aktivizm bağlamında Shirin Neshat’ın yapıtları en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Resim en_US
dc.contributor.consultantID Erol Kılıç en_US
dc.contributor.institute Güzel Sanatlar Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account