Akdeniz Üniversitesi DSpace

E-Posta pazarlamasının, fuar organizasyonu katılımcıları olan KOBİ’lerin davranışsal niyetlere etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Özdemir, Melisa
dc.date.accessioned 2021-02-02T12:53:24Z
dc.date.available 2021-02-02T12:53:24Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2677
dc.description.abstract Bireysel olarak yaşadığımız dijital dönüşüm, şirketler nezdinde de karşılık bulmuş, değişen tüketici tercihleri ve pazar koşulları ile birlikte özellikle pazarlama alanında pazarlamacıların yeni teknik arayışlarını doğurmuştur. İnternetin en kullanışlı iletişim araçlarından biri haline gelmesiyle, doğrudan pazarlama tekniklerinden biri olan elektronik postayla pazarlama tüketicilerle iletişim kurmanın önemli ve dinamik bir metodu olmuştur. Bu temelden hareketle bu çalışma, işletmelerin potansiyel müşterileri ile iletişimlerinde etkili bir araç olan elektronik posta ile pazarlamayı konu almaktadır. Bu çalışma, elektronik pazarlamanın geleneksel pazarlamaya göre bulunduğu yeri, internetin pazarlama üzerine etkilerini, elektronik pazarlama kanallarından biri olan elektronik postanın kullanım alanlarını, elektronik posta ile pazarlamanın işletmelere getirdiği fırsatları elektronik posta ile pazarlamanın fuarcılık sektörü profesyonelleri üzerindeki etkinliğine ışık tutmayı hedeflemektedir. Antalya Fuar Merkezi veri tabanında kayıtlı 20.836 E-Bülten alıcısı ile gerçekleştirilen bu çalışma aynı zamanda, elektronik pazarlama türlerinden biri olan elektronik posta ile pazarlamanın fuarcılık sektörü profesyonelleri üzerindeki algılanan değer ve eş zamanlı olarak davranışsal niyetlere etkilerini belirlemeyi amaçlamaktadır. Çalışma, gelişen internet teknolojileri sayesinde, geleneksel pazarlama karşısında kullanımı ve verimliliği hızla artan elektronik pazarlama faaliyetlerinden E-Posta pazarlamasının tüketici perspektifinden değerlendirmesini yapmak ve etkinliğini ölçmektedir. Araştırmada kullanışlılık, anında ulaşım ve kullanım kolaylığı bağımsız değişkenlerinin algılanan değer üzerinde anlamlı bir etkisinin olduğu görülmüştür. Davranışsal niyetlere olan etkisi ise üç farklı değişken ile ölçülmüş, sadakat ve tavsiye niyetine yönelik olarak anılan bağımlı değişkenler üzerinde anlamlı etkisi olduğu gözlemlenmiştir. Araştırmadan elde edilen verilerin, elektronik posta pazarlaması hakkında ışık tutacak bir kaynak ve elektronik posta pazarlaması yapan veya yapmaya hazırlanan özellikle hizmet işletmeleri için bir referans olacağı umulmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title E-Posta pazarlamasının, fuar organizasyonu katılımcıları olan KOBİ’lerin davranışsal niyetlere etkisi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department İşletme en_US
dc.contributor.consultantID Serkan Akıncı en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account