Akdeniz Üniversitesi DSpace

Afganistan’a müdahale ve yeni devlet düzeni

Show simple item record

dc.contributor.author Ataie, Najibullah
dc.date.accessioned 2021-01-20T16:04:27Z
dc.date.available 2021-01-20T16:04:27Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr/xmlui/handle/123456789/2619
dc.description.abstract Bu tezin amacı, 11 Eylül saldırıları sonrası Afganistan'a yapılan müdahale ve yeni devlet düzeninin tesisinin yansımalarını incelemektir. Bu çalışmanın temel çıkış noktası ise tarih boyunca başka devletlerin müdahalesine maruz kalmış ve iç çatışmalar yaşamış Afganistan'da devlet düzeninin inşası sorunsalıdır. Söz konusu sorunsalın ele alınmasında Afganistan'ın coğrafi konumu ve jeostratik yapısı, demografik unsurları ve tarihi ile beraber ülkeye yönelik dış müdahalelerin analiz edilmesi gerekmektedir. Bu çalışmada ilk olarak Afganistan, coğrafi konumu ve stratejik önemi nedeniyle uluslararası politikanın ilgi alanlarından biri olması ve küresel güç mücadelesinin gerçekleştiği sahada olması sebebiyle müdahalelerin ve dış etkilerin etkili olduğu varsayımı ele alınmıştır. İkinci olarak başka devletlerin müdahalelerine ek olarak ülkenin etnik yapısının homojen olmamasından dolayı üniter bir devletin inşası zorlaşmış ve ülkede siyasal istikrar elde edilememiştir. Son olarak ise ABD'nin Kalıcı Özgürlük Operasyonu sonrasında ülkede inşa edilmeye çalışılan yeni devlet düzeni ve AfPak Strateji ile yeni bir döneme girilirken ülkenin 2014 cumhurbaşkanlığı seçimlerinin yeni düzenin inşasındaki rolü analiz edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject 11 Eylül, Afganistan, ABD, Taliban, Devlet İnşası. en_US
dc.title Afganistan’a müdahale ve yeni devlet düzeni en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Ramazan İzol en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account