Akdeniz Üniversitesi DSpace

Farede siyatik sinir hasarı sonrası aquaporin-1 ekspresyon düzeyinin ölçülmesi

Show simple item record

dc.contributor.author Ay, Deniz
dc.date.accessioned 2021-01-09T11:45:58Z
dc.date.available 2021-01-09T11:45:58Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2553
dc.description.abstract Aquaporin 1 (AQP1)'in merkezi sinir sistemindeki yeri ve homeostasisteki önemi pekçok çalışmada gösterilmiştir. Buna karşın periferik sinir sistemindeki rolü az sayıda çalışmaya konu olmuştur. Çalışmamızda siyatik sinirin sık görülen hasar çeşitlerinden biri olan kesi hasarında, sinirin proksimal, lezyon alanı ve sinirin distal bölümünde hasarın 2., 24. ve 48. saatlerinde AQP1'in lokalizasyonunun ve yoğunluğunun tespit edilmesi amaçlanmıştır. Çalışmamızda, Mus musculus türü 30 Balb/C fare kullanılmıştır. Denekler, kontrol, sham, kesi olmak üzere üç gruba ayrılmıştır. Kesi grubu 2. postoperatif saat, 24. postoperatif saat, 48. postoperatif saat olmak üzere üç alt gruba ayrılmıştır. Bu gruplarda AQP1 ekspresyon düzeyleri kantitatif olarak analiz edilmiştir. Kesi sonrası sinirin proksimalinde, distalinde ve kesi yerinde AQP1 ekspresyonunda hasarın 2., 24. ve 48. saatlerinde bir artış gözlendi. En bariz artış ise lezyon alanında ve 24. postoperatif saatte gözlendi. Lezyon sonrasında proksimal gövdede daha az oranda AQP1 immunreaktivitesi gözlendi. Buna karşın lezyon alanında çok büyük şiddette, sinirin distal gövdesinde ise sinir travmasını özellikle 24. saatte AQP1 ekspresyonunun artış gösterdiği tespit edildi. Bu bulgular doğrultusunda AQP1 immunreaktivite artışı, artan ağrı ve bunun iletiminde gerçekleşen artmış sinaptik aktiviteyle ilgili olabileceği kanısındayız. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Siyatik Sinir, Aquaporin 1, Dejenerasyon, Rejenerasyon en_US
dc.title Farede siyatik sinir hasarı sonrası aquaporin-1 ekspresyon düzeyinin ölçülmesi en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Anatomi en_US
dc.contributor.consultantID L. Bikem Süzen en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account