Akdeniz Üniversitesi DSpace

Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin mobbing uygulamaları ile ilgili algıları (Özel ve devlet okullarının karşılaştırılması)

Show simple item record

dc.contributor.author Aydınlıoğlu, Dilek Özlenen Esemen
dc.date.accessioned 2020-12-31T08:13:56Z
dc.date.available 2020-12-31T08:13:56Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2500
dc.description.abstract Mobbing iş yerinde bir ya da birden fazla kişinin birbirlerine eziyet etmek, yıpratmak ve engel olmak amacıyla tekrarlı ve sürekli olarak uyguladıkları manevi baskılardır. Bu baskılar sonucu mağduru hataya sevk edilerek veriminin düşürülmesi amaçlanmaktadır. Mobbing eğitim kurumlarında da sıkça görülen bir vaka halini almıştır. Bu nedenle son yıllarda eğitim sektöründe mobbing kavramı üzerine pek çok makale ve tezler yazılmıştır. Nitel desende düzenlenen bu çalışmanın da amacı Anadolu özel ve kamu liselerinde çalışan öğretmenlerin mobbing algılarında bir fark olup olmadığını ortaya çıkarmaktır. Mobbingi ne olarak tanımladıkları, mobbinge maruz kalmanın nedenlerini, dönemlerini, uygulayıcıların kimlerden oluştuğunu, baş etme yollarını sorduğumuz öğretmenlerden aldığımız cevapları doğrultusunda öğretmenlerin çalıştıkları kurumların bu algılarda farklılığa neden olup olmadığı araştırılmıştır. İki özel lise, iki de devlet lisesi olmak üzere dört okulda yürütülen çalışmaya değişik branşlardan toplamda 24 öğretmen katkıda bulunmuştur. Yapılan analizler sonucunda iş güvencesi ve rekabetten kaynaklı olarak özel Anadolu liseleri öğretmenlerinin mobbingle daha sık karşılaştıkları ve etkilerini de daha fazla hissettikleri belirlenmiştir. Devlet liselerinde de göz ardı edilemeyecek seviyede mobbingle karşılaşılmış, fakat gelecek kaygısı taşımayan öğretmenlerin bununla rahatlıkla baş edebildiği sonucu çıkmıştır. Özel ve Devlet liseleri mobbingin çeşitliliği bakımından da büyük farklılıklar göstermişlerdir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Anadolu liselerinde çalışan öğretmenlerin mobbing uygulamaları ile ilgili algıları (Özel ve devlet okullarının karşılaştırılması) en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı en_US
dc.contributor.consultantID Türkan Aksu en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account