Akdeniz Üniversitesi DSpace

Why can’t we learn English?: Students’ opinions at Akdeniz University

Show simple item record

dc.contributor.author Bodur, Gözde Yurtsever
dc.date.accessioned 2020-12-23T13:15:19Z
dc.date.available 2020-12-23T13:15:19Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2485
dc.description.abstract Türkiye'de dil öğrenimi uzun yıllardır çözülemeyen bir sorun olarak algılanmıştır. Öğrencilerin İngilizce dilini etkili bir şekilde kullanamamaları birçok araştırmacı, öğretmen ve hatta İngilizce öğrenenler tarafından vurgulanmıştır. Bu çalışmanın amacı da İngilizce öğrenen bireylerin İngilizce öğrenememelerinin nedenlerini sosyal, bireysel ve eğitimsel açılardan bulmaya çalışmaktır. Bu amaç doğrultusunda nicel bir araştırma modeli uygulanmıştır. Veri toplamak için araç olarak ilgili alan yazını kullanılarak, İngilizce hazırlık sınıfı öğrencilerinin İngilizce öğrenememelerinin nedenlerini sorgulayan açık uçlu bir sorudan alınan veriler dikkate alınarak ve alan uzmanlarının görüşlerine başvurularak bir anket geliştirilmiştir. Anket Akdeniz Üniversitesi'nin farklı fakülte ve okullarında okuyan öğrencilere uygulanmıştır (n=1414). Elde edilen veriler SPSS 21.0 programı kullanılarak analiz edilmiştir ve betimsel istatistik, frekans, ortalama, yüzdelik hesaplama ve standart sapma kullanılarak raporlanmıştır. Çalışma sonuçlarına göre, öğrencilerin genel olarak toplumsal ve bireysel nedenlerden çok eğitimsel sebeplerden dolayı İngilizce öğrenemedikleri sonucu ortaya çıkmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Why can’t we learn English?: Students’ opinions at Akdeniz University en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department English Language Teaching en_US
dc.contributor.consultantID Arda Arıkan en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account