Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effect of computer-based tests on students’ writing performance

Show simple item record

dc.contributor.author Asma, Havvana
dc.date.accessioned 2020-12-23T13:11:40Z
dc.date.available 2020-12-23T13:11:40Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2484
dc.description.abstract Yazma becerisi, İngilizce'yi yabancı dil olarak öğrenen birçok öğrencinin zorluk çektiği becerilerden bir tanesidir. Öğrencilerin yazma becerilerini geliştirmek için, geleneksel yöntemlerden teknolojiyi yazma öğretimine entegre etmek gibi daha yenilikçi yöntemlere bir geçiş yaşanmaktadır ve bu uygulamalar daha iyi sonuçlar doğurmuştur. Ne var ki henüz yazma becerisinin değerlendirilmesinde teknolojiden tam olarak yararlanılmamıştır. Öğrencilerin bilgisayar tabanlı yazma sınavlarında daha iyi performans gösterip gösteremediklerine dair de az sayıda çalışma yapılmıştır. Dolayısıyla, bu çalışmanın amacı, bilgisayar tabanlı sınavların öğrencilerin yazma sınavlarındaki performansını ilerletip ilerletmeyeceğini ortaya koymaktır. Çalışma nitel ve nicel yaklaşım izlemiştir. Araştırma yöntemi olarak yarı deneysel metot kullanılmıştır. Akdeniz Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu hazırlık sınıflarından B1 seviyesindeki 36 öğrenci, çalışmaya deney ve kontrol grubu olarak katılmıştır. Çalışmanın başında her iki grup da aynı yazma sınavını kâğıt üzerinde ön test olarak almıştır. Sonrasında, iki ay boyunca her hafta, kontrol grubu kâğıt üzerinde bir sınav olurken, deney grubu aynı sınavı kâğıt üzerinde almıştır. Bu süreç sonunda, deney grubu son testi bilgisayar üzerinde, kontrol grubu ise kâğıt üzerinde almıştır. Her iki grubun da ön test ve son test puanları SPSS kullanarak analiz edilmiştir. Analiz sonuçlarına göre, bilgisayar tabanlı sınavların öğrencilerin yazma performanslarına etkisi, istatistiksel olarak anlamlı olmasa da, olumlu olmuştur. Deney grubundaki öğrencilerden aynı zamanda bilgisayar üzerinde yazma sınavı olma konusunda nasıl hissettiklerini yazmalarını istenmiştir. Öğrencilerin bu sınav şekline karşı olumlu tutum içinde oldukları gözlenmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The effect of computer-based tests on students’ writing performance en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department English Language Teaching en_US
dc.contributor.consultantID Binnur Genç İlter en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account