Akdeniz Üniversitesi DSpace

Evaluation of four seasons coursebook in terms of curriculum objectives and effectiveness in developing listening skill

Show simple item record

dc.contributor.author Abalı, Nesrin
dc.date.accessioned 2020-12-15T12:41:34Z
dc.date.available 2020-12-15T12:41:34Z
dc.date.issued 2015
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2443
dc.description.abstract Yabancı dil öğretiminde kaliteyi arttırmak için ders kitabı değerlendirmeleri önem kazanmaya başladı. Bu sebeple bu çalışma Four Seasons 8 ders kitabını İngilizce öğretim müfredatında verilen dinleme hedefleri ve dinleme becerisini etkin bir şekilde geliştirmesi bakımından değerlendirmeyi amaçlamıştır.Elde edilen sonuçlara göre, Four Seasons ders kitabının müfredatta belirtilen dinleme hedeflerinin hepsini gerçekleştiremediği görülmüştür. Dinleme becerisiyle ilgili bulgularda ise ders kitabının dinleme öğretimi/ öğreniminde beklenen süreci ilgili etkinlikler ve alt becerilerle kısmen yansıttığı görülmüştür. Ancak, kitabın öğrencileri gerçek hayatta karşılaşacakları durumlara hazırlamak için gerekli olan yukarıdan aşağıya süreç ve aşağıdan yukarıya süreçlerini birleştirmek yerine, aşağıdan yukarıya sürecine fazlasıyla ağırlık verdiği anlaşılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kitap inceleme, yabancı dil öğretimi, dinleme becerisi, müfredat, dinleme öğretimi, dinleme etkinlikleri ve aktiviteleri. en_US
dc.title Evaluation of four seasons coursebook in terms of curriculum objectives and effectiveness in developing listening skill en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department English Language Teaching en_US
dc.contributor.consultantID Simla Course en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account