Akdeniz Üniversitesi DSpace

The effect of corporate social responsibility on brand image -A comarison between Europe and Turkey

Show simple item record

dc.contributor.author Günay, Melek
dc.date.accessioned 2020-12-04T08:41:23Z
dc.date.available 2020-12-04T08:41:23Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2382
dc.description.abstract Günümüzde marka imajı kavramı tüketici tercihlerini etkileyen en önemli faktörlerden birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu durum olumlu marka imajı yaratma çabalarını artırmaktadır. Kurumsal sosyal sorumluluk kavramı olumlu marka imajının en önemli unsurlardan biri olarak yıllardır Batı Dünyasının gündemindedir. Buna karşılık, Türkiye için nispeten yeni bir kavramdır. Bu çalışma, Türkiye'de ve Avrupa'da kurumsal sosyal sorumluluk uygulamalarının farklılıkları incelemek, kurumsal sosyal sorumluluk kavramının Türkiye'de ve Avrupa'da marka imajı üzerinde etkisini karşılaştırmak ve bu kapsamda, kavramın Türkiye'de marka imajı üzerinde etkisi ve önemini analiz etmeyi amaçlamaktadır. Çalışma kitap, dergi, rapor, vb gazete ve ilgili web siteleri aracılığıyla toplanan elektronik verilere dayanmaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi & University of Hamburg School of Business, Economics and Social Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kurumsal sosyal sorumluluk, marka, marka imajı, Avrupa ve Türkiye. en_US
dc.title The effect of corporate social responsibility on brand image -A comarison between Europe and Turkey en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Şafak Aksoy, Stephan Schmucker en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account