Akdeniz Üniversitesi DSpace

The EU’s security of energy supply and Turkey’s accession: Turkey’s role as a potential energy HUB for the EU

Show simple item record

dc.contributor.author Ayanlar, Ayça
dc.date.accessioned 2020-12-03T10:31:20Z
dc.date.available 2020-12-03T10:31:20Z
dc.date.issued 2014
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2371
dc.description.abstract Bu tezin amacı, AB enerji arz güvenliği bağlamında Türkiye'nin rolünü ve AB'ye üyelik sürecine etkisini analiz etmektir. Bu bağlamda deneysel yöntem kullanılarak istatistiki verilerden ve geniş kapsamlı literatür araştırmasından yararlanılmıştır. AB'nin kendi enerji arzını sağlama konusunda ciddi sorunlarla karşılaştığı, siyasal olarak istikrarsız bölgelere yüksek derecede bağımlı olduğu gözlemlenmiştir. Enerji güvenlik teorisi; AB enerji güvenliğinin en iyi şekilde ulusüstü seviyede tanımlandığını göstermiştir. Sonuç olarak, komşu transit ülkeleri de içeren enerji politikaları ve stratejileri AB'nin güçlü bir ortak politikaya ihtiyacını bariz bir şekilde gündeme getirmektedir. Bu gereksinimlerin resmi AB belgelerinde de açıkça belirtilmesine rağmen; AB, enerji konusunda kolektif bir eylem gerçekleştirememektedir. Bu araştırmada, jeostratejik konumu itibariyle Türkiye'nin, potansiyel enerji hubu olarak AB'nin enerji arz güvenliğine katkı yapabileceği belirtilmektedir. Diğer taraftan, Türkiye iç ve dış kaynaklı bir çok sorunla yüzleşmek zorundadır. Türkiye'nin gerçek anlamda enerji hubu olma arzusu da bu nedenle kısa vadede ulaşılacak gibi görünmemektedir. Buna rağmen, Türkiye-AB enerji işbirliği özellikle önemli boru hattı projeleriyle devam etmektedir. Öte yandan, bu tezde AB ile enerji arz güvenliği alanında işbirliği ve Türkiye'nin üyelik sürecinin ilerleme süreci arasında olumlu herhangi bir ilişkiye rastlanmamaktadır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi & University of Hamburg School of Business, Economics and Social Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The EU’s security of energy supply and Turkey’s accession: Turkey’s role as a potential energy HUB for the EU en_US
dc.type info:eu-repo/semantics/masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Stefan Collignon, Sanem Özer en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account