Akdeniz Üniversitesi DSpace

Lenfosit kaynaklı kemotaktik faktörlerin miks lenfosit kültürünün bir işareti olarak kullanılması

Show simple item record

dc.contributor.author Ünal, Suat
dc.date.accessioned 2020-06-26T16:53:19Z
dc.date.available 2020-06-26T16:53:19Z
dc.date.issued 1991
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/235
dc.description.abstract Bu çalışmada 9 alıcı-verici çiftinde MLC testi yapılmış MLC nin 1. gününde kültür sıvıları alınarak LDCF akti vitesi normal nötrofiller kullanılarak araştırılmıştır. Dokuz olgunun 4 ünde anlamlı LDC-f aktivitesi gözlenmiş ve bu 4 olguda MLC indeksi de en yüksek bulunmuştur. Transplantasyonun 11. ve 14. üncü aylarda graft atılımı gözlenmiş iki olgunun yüksek LDCF ve MLC aktivitesi göstermesi dikkati çekmiştir. Sonuç olarak LDCF sentezi deney sistemimizin MLC den daha kısa sürede alıcının vericiye hücresel immün yanıtının ön göstergesi alarak kullanılabileceğini düşündürmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Lenfosit kaynaklı kemotaktik faktörlerin miks lenfosit kültürünün bir işareti olarak kullanılması en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en_US
dc.contributor.consultantID --- en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account