Akdeniz Üniversitesi DSpace

Seydişehir ortaöğretim kurumları (SOÖK) Öğrencilerinin okul ortamındaki konuşmalarında standart Türkçe kullanım durumları ve bunun yazımlarına etkisi

Show simple item record

dc.contributor.author Balcı, Mustafa
dc.date.accessioned 2020-11-05T15:04:59Z
dc.date.available 2020-11-05T15:04:59Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2024
dc.description.abstract Bu çalışmada, Seydişehir Ortaöğretim kurumları öğrencilerinin okul ortamında standart Türkçeyi kullanım durumları ve bunun yazımlarına etkisi çeşitli özelliklere göre incelenmeye çalışılmıştır.Bu özellikler cinsiyet, bulunulan ortam, bulunulan ortamın sosyal baskısı, idiyolekt(kişiye özgü konuşma biçimi), keyfiyet şeklinde sıralanabilir.Araştırmanın konuşma dili ile ilgili örneklemini Seydişehir Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi, Seydişehir Kız Meslek Lisesi, Seydişehir Sağlık Meslek Lisesi'nden öğretmen görüşüyle ve rastgele seçilen 18 öğrenci oluşturmaktadır.(9 kız, 9 erkek)ivÇalışmanın problemine ilişkin veriler doğal gözlem yöntemiyle ve öğrencilere yazdırılan kendilerini tanıtıcı metinler ve uzman görüşleriyle elde edilmiştir. Ayrıca öğrencilerin sınav kâğıtları da incelenerek yazı dili ile ilgili bulgular elde edilmiştir.Çalışmanın bulgular kısmında SOÖK öğrencilerinin okul ortamında standart Türkçeyi konuşmalarında kullanım durumları ve bu kullanımların yazı diline yansıyan biçimleri ortaya çıkarılmaya çalışılmıştır.Çalışmanın sonuç bölümünde ise elde edilen bulgular ışığında varılan sonuçlar ve bu yoldaki araştırmalara yer verilmiştir. Elde edilen bulgular ışığında araştırma kapsamındaki öğrencilerin günlük yaşamda konuşma dili bakımından standart Türkçeden sapmalar gösterdiği ve bu sapmaların yazı diline yansımadığı tespit edilmiştir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title Seydişehir ortaöğretim kurumları (SOÖK) Öğrencilerinin okul ortamındaki konuşmalarında standart Türkçe kullanım durumları ve bunun yazımlarına etkisi en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Türk Dili ve Edebiyatı Öğretmenliği en_US
dc.contributor.consultantID Yusuf Tepeli en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account