Akdeniz Üniversitesi DSpace

Kurum kültürü analizi : Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokuluna yönelik bir araştırma

Show simple item record

dc.contributor.author Sağol, Feridun
dc.date.accessioned 2020-11-05T11:16:44Z
dc.date.available 2020-11-05T11:16:44Z
dc.date.issued 2013
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/2016
dc.description.abstract Eğitim, bütün insanların hayatında önemli bir yere sahip olan bir kavramdır. Eğitim olmadan insanların meslek edinmeleri ve yaşama hazırlanmaları çok zordur. Unutulmamalıdır ki eğitim faaliyetlerinin yürütüldüğü okulların da bütün örgütler gibi kendine has bir kültürü vardır.Bu çalışmanın amacı Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı bir ilkokul ve ortaokulun kurum kültürünü analiz etmektir. Bu araştırma Antalya ili Muratpaşa ilçesi Hacı Hafize Saygan 2 İlkokulu ve Ortaokulu'nda önceden görev yapmış yöneticiler ve öğretmenlerle halen bu okulda görev yapan yöneticiler ve öğretmenleri kapsamaktadır.Araştırma kültür analizi (etnografya, ethnography) deseninde nitel bir çalışmadır. Araştırmanın çalışma grubunu okulda önceden görev yapmış 2 yönetici halen görevli olan 3 yönetici ve okulda görevi sona ermiş 2 öğretmen ve halen görevi devam eden 10 öğretmen oluşturmaktadır. Bütüncül tek durum deseninde nitel bir çalışmadır. Bu araştırmada veriler doküman analizi, metafor analizi, ve gözlem formlarının analizinden yararlanarak analiz edilmiştir. Analizde veriler kodlanmış ve bu kodlar arasındaki ilişkiler belirlenmiştir. NVivo 10.0 yazılım programından yararlanılarak temalar düzenlenmiştir. Araştırmadan elde edilen en önemli sonuç yöneticilerin ve, öğretmenlerin okuldaki kültürel durumdan genel anlamda memnun olmalarıdır.Bu araştırma okullarda yerleşmiş olan kültürün okulda görev yapan yöneticileri ve öğretmenleri ne kadar etkilediğini görmek bakımından önem arz etmektedir. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.subject Kültür, Kurum Kültürü en_US
dc.title Kurum kültürü analizi : Milli Eğitim Bakanlığı ilkokul ve ortaokuluna yönelik bir araştırma en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Eğitim Yönetimi ve Denetimi Programı en_US
dc.contributor.consultantID İlhan Günbayı en_US
dc.contributor.institute Eğitim Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account