Akdeniz Üniversitesi DSpace

The Aims of environmental policy in Turkey: Are the political approaches realistic or idealistic?

Show simple item record

dc.contributor.author Kosova, Çağla
dc.date.accessioned 2020-10-09T07:34:49Z
dc.date.available 2020-10-09T07:34:49Z
dc.date.issued 2012
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1762
dc.description.abstract 1970'li yıllardan itibaren meydana gelen çevresel tahribat, çevre sorunlarının Avrupa'nın ve dünyanın en önemli konuları arasında yer almasına sebep olmakta ve tüm dünyada çevre konusunda önemli gelişmelerin yaşanmasına yol açmaktadır. Doğa koruma ve sürdürülebilir kalkınma temelli bir çevre politikası güden Türkiye'nin hangi alanlarda öncelikli çalışmalar yaptığı, doğa koruma esaslı mı yoksa yalnızca Avrupa Birliğimüktesebatına uyum çerçevesinde bir yaklaşım mı sergilediği; hatta bazı durumlarda sürdürülebilir kalkınma ve ekonomik çıkarlar doğrultusunda, Avrupa Birliği müktesebatınaaykırı bir takım politikalar izleyip izlemediği akademik alanda ve etik açısından büyük tartışma konusudur. Türkiye'nin çevre politikası yaklaşımlarının idealist mi yoksa realist birçerçevede mi geliştiği, gerçek bir çevre politikasının varlığı tartışmasını da beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada, söz konusu tartışmalara objektif bir ışık tutmak ve açıklıkgetirmek amacıyla, Türkiye'nin çevre politikası ve çevre mevzuatı gelişim sürecinde ve öncelikleri doğrultusunda incelenmiştir. Konuya Avrupa Birliği perspektifinden bakılması ve bu amaçla ilerleme raporlarının incelenmesi çalışmanın en önemli objektif kaynaklarını oluşturmuştur. Aralık 2009'da açılmış olan Çevre Faslı'nın konuya olan etkisi ve Türkiye'ninAvrupa Birliği müktesebatına uyum çalışmaları incelenmiş ve güncel gelişmeler doğrultusunda değerlendirmeler yapılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi & University of Hamburg School of Business, Economics and Social Science en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/openAccess en_US
dc.title The Aims of environmental policy in Turkey: Are the political approaches realistic or idealistic? en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Uluslararası ilişkiler en_US
dc.contributor.consultantID Behire Esra Çayhan, Wolfgang Voegeli en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account