Akdeniz Üniversitesi DSpace

Dünyada ve Türkiye’de mikro finans kuruluşları : Kırsal kalkınma ve yoksullukla mücadeledeki rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Yeşilçimen, Emel
dc.date.accessioned 2020-09-30T13:00:01Z
dc.date.available 2020-09-30T13:00:01Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://acikerisim.akdeniz.edu.tr:8080/xmlui/handle/123456789/1566
dc.description.abstract Çalışmanın amacı, mikro finans sisteminin Dünya'da ve Türkiye'de yoksullukla mücadele için (özellikle kırsal bölgelerde) etkin bir araç olup olmadığını değerlendirmektir. Bu çalışmada uluslararası literatür gözden geçirilerek mikro finansın kırsal kalkınma ve yoksullukla mücadeledeki önemi ele alınmıştır. Çalışma ile Dünya'da başarılı olmuş mikro finans kurumlarının faaliyetleri ve faaliyetlerinin sonuçları değerlendirilmiştir. Mikro finans kurumları Türkiye'de henüz kurulmamış olmasından dolayı çalışmada Türkiye'de mikro finans benzeri faaliyetler ve bu faaliyetlerin sonuçları ele alınmaktadır. Çalışmada, sayıları gittikçe artan mikro finans kurumlarının kırsal kalkınma ve yoksullukla mücadelede önemli bir araç olduğu ve Türkiye'de de mikro finans benzeri faaliyetlerin başarıyla yürütülebileceği sonucuna varılmıştır. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Dünyada ve Türkiye’de mikro finans kuruluşları : Kırsal kalkınma ve yoksullukla mücadeledeki rolü en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department İktisat en_US
dc.contributor.consultantID A. Ali Koç en_US
dc.contributor.institute Sosyal Bilimler Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account