Akdeniz Üniversitesi DSpace

Akciğer rezeksiyonu sonrası solunum fonksiyonu tahmininde rezeke edilecek segmentlerin lokalizasyonunun etkisinin araştırılması.

Show simple item record

dc.contributor.author Kaya, Şehnaz
dc.date.accessioned 2020-08-28T13:00:45Z
dc.date.available 2020-08-28T13:00:45Z
dc.date.issued 2005
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1331
dc.description.abstract Çalışmamızda parsiyel akciğer rezeksiyonu yapılan olgularda SFT "öngörülen postoperatif FEVl"leri hesaplayıp, ameliyat sonrasında erken ve geç dönemde yeniden ölçerek doğruluklarım rezeksiyonun lokalizasyonuna göre kıyaslamayı amaçladık. Ayrıca "kalan akciğer dokusunun bu yeni duruma uyumu nasıl olmaktadır?" sorusuna yanıt bulmaya çalıştık. Preoperatif (1. hafta) ölçülen FEVİ ile postoperatif beklenen FEVİ, erken post operatif (Lay) ve geç postoperatif (4-6. ay) ölçülen FEVİ değerleri; preoperatif (1. hafta) ve erken postoperatif (1. hafta) arteriyal kan gazı değerleri karşılaştırıldı. Erken postoperatif dönemde üst lobektomiden sonra tahmini değerde daha az düşme görülürken geç dönemde ise tam tersi alt lobektomi yapılan vakalardaki tahmini değer düşük bulunmadı. Rezeksiyondan sonra kalan akciğer dokusunun yeni duruma adaptasyonu (yeniden dağılım) ister perfüzyondaki artış, ister ventilasyondaki artışla olsun, daha çok karşı akciğerdeki değişikliklerle sağlanmaktadır. SFT kullanılarak hesaplanan tahmini FEVı değerlerinin ölçülen değerlerden düşük olması, operasyon öncesi sınırda olan olgularda rezeksiyon için daha cesaretlendirici olmaktadır. Bizim olgularımızda tahmini değerlerden daha iyi pulmoner fonksiyon sonuçları elde edildi. Bunun özellikle alt lobektomi yapılan grupda daha belirgin olduğu gözlendi. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.subject Akciğer rezeksiyonu, solunum fonksiyon testi, tahmini postoperatif FEVİ, lobektomi. en_US
dc.title Akciğer rezeksiyonu sonrası solunum fonksiyonu tahmininde rezeke edilecek segmentlerin lokalizasyonunun etkisinin araştırılması. en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Göğüs Cerrahisi en_US
dc.contributor.consultantID Alpay Sarper en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account