Akdeniz Üniversitesi DSpace

Talasemi majorlü hastalarda transfüzyon reaksiyonlarında adezyon moleküllerinin rolü

Show simple item record

dc.contributor.author Kızılörs, Aytuğ
dc.date.accessioned 2020-08-21T07:08:55Z
dc.date.available 2020-08-21T07:08:55Z
dc.date.issued 2001
dc.identifier.uri http://localhost:8080/xmlui/handle/123456789/1184
dc.description.abstract Son yıllarda yapılan klinik gözlemler ve hayvan çalışmaları allojenik kan transfilzyonunun T hücreleri, NK hücreleri ve monosit/makrofajlar aracılığı ile ortaya çıkan hücresel immün yanıtı azalttığını, humoral yanıtı ise arttırdığını göstermiştir. Yapılan çalışmaların sonuçlarına göre bu etkilerin ortaya çıkmasında, kan komponentlerinin içerisindeki lökosit miktarı ve kan komponentlerinin saklama süresi oldukça önemlidir. Bu çalışmada düzenli transfüzyon tedavisi alan 18 talasemili hastada allojenik kan transfüzyonunun immün sistem üzerine etkisini araştırmak amacıyla, ko- stimülatör moleküllerden ICAM-1 ve ICAM-3'ün transfüzyon öncesi ve sonrası seviyelerini flow sitometrik olarak inceledik. Çalışmamızın sonucunda lenfositler, monositler, granülositler ve lökositler üzerindeki ICAM-1 ve ICM-3'ün transfüzyon öncesi ve sonrası ekspresyon seviyelerinde anlamlı bir değişiklik saptanamadı. Kullanılan kan komponentlerinin depolama öncesi lökosit arındırılması yapılmış olması ve saklama süresinin çok kısa olmasının bu sonuçların ortaya çıkmasında önemli olduğunu düşünmekteyiz. en_US
dc.publisher Akdeniz Üniversitesi en_US
dc.rights info:eu-repo/semantics/closedAccess en_US
dc.title Talasemi majorlü hastalarda transfüzyon reaksiyonlarında adezyon moleküllerinin rolü en_US
dc.type masterThesis en_US
dc.contributor.department Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları en_US
dc.contributor.consultantID M. Akif Yeşilipek en_US
dc.contributor.institute Sağlık Bilimleri Enstitüsü en_US


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record

Search DSpace


Browse

My Account