DSpace Deposu

DSpace, dijital materyalleri toplayan, koruyan ve dağıtan bir dijital hizmettir.

Communities in DSpace

Select a community to browse its collections.

Recently Added

 • Ataman, Gülden (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  1980'li yılların sonlarından itibaren uluslararası etkinliklerin ve kitle iletişim araçlarının da yoğunlaşması ile global sanat ortamıyla etkileşimini arttıran Türkiye, 'çağdaş' sanat altyapısını güçlendirmiştir. 1970'lerde ...
 • Bodur, Cengiz (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  Bu tez çalışması, fotoğrafın, icadından itibaren kağıtla ve basılı yayınlarla olan ilişkisi bağlamında, fotoğraf kitaplarının günümüze kadar gelen süreçte geçirdiği evrelere odaklanmayı amaçlamaktadır. ...
 • Genç, Oğuz Can (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  Tapınmanın ihtiyaç doğrultusunda ilerlemesiyle somut göstergeler önem kazanmış, duvar çizimleri ve taşınabilir tılsım niteliğinde objeler, ilkel toplumlar tarafından üretilmiştir. Bunun altında yatan üretim ihtiyacı dini ...
 • Zeren, Başar (Akdeniz Üniversitesi, 2020)
  Bu çalışmada Klasik batı müziğinde kullanılan yaylı çalgıların, solo formunda profesyonel ses kayıt ortamına aktarılmasında uygulanabilecek yöntem ve teknikler incelenmektedir. Tezin birinci ve ikinci bölümünde çalışmanın ...
 • Bilginoğlu, Buse (Akdeniz Üniversitesi, 2021)
  Müzik, hayatımızın büyük bir çoğunluğunda bize eşlik eden, biz fark etmesek bile düşüncelerimize yön veren, kimi zaman hükmeden, sanatın önemli dallarından olan bir disiplindir. Geçmişten günümüze bakıldığında insanların ...

View more